den attraktive byggeplads


Arkitektur & Byrum
Dato: 29 April 2016
Sted: Silkeborg Torv

Helt frem til 2017 vil Silkeborg Torv - byens centrale hjerte og handelsåre - være forvandlet til en byggeplads. Byggepladsen medfører en række irritationsmomenter for byens borgere og fjerner i perioden et af Silkeborgs mest mangfoldige opholdssteder.

Bysgerrig ønsker at skabe en byrumsinstallation, der gør det attraktivt for borgerne at bruge torvet, mens byggeriet står på. At vende en negativ opfattelse til noget positivt. Og på den måde også belyse det potentiale, der ligger gemt i midlertidige byrum, der eksempelvis opstår omkring byggepladser.

Læs mere på: www.addsomeart.dk