det grænseløse køkken


Gastronomi / Arkitektur & Byrum
Sted: Adelgade 39, 8400 Ebletoft

Det Grænseløse Køkken er som en åben folkelig arena, en arena hvori vi samles omkring den stærkeste forenende kraft i mennesket, nemlig gastronomiens kraft. Samlingen vil finde sted i et univers, hvor alle eksisterende forventninger bliver borte i momentet, dvs. dette univers tillader det åbne og frie, det fordrer det mangfoldige, modige og bæredygtige fællesskab – som er fæstet i dets dynamiske virke snarere end det forudsigelige.  

Det “Midlertidige” Grænseløse Køkken efterlader en ånd af lokal anerkendelse og sociale mulighedsrum, det er lysten til iværksætteri som vækkes til live, samt et stærkt socialt engagement i byrummet med inklusion af alle folkelige dimensioner.
Det Grænseløse Køkken er en platform, hvor idéer plantes, gror og udvikles – det er som en ”åben scene” - en indbydelse til lokale ildsjæle og borgere til at byde ind med deres egenskaber, tanker og drømme.

Indledningsvist slår Det Grænseløse Køkken sine rødder i Ebeltoft, og vil arbejde med inddragelse af hele Djursland og dets besøgende. Det Grænseløse Køkken får lov til at vokse og sprede sine frø på den unikke og rustikke plads bagved Maltfabrikken. Maltfabrikken er lige nu er under store forandringer, så den i fremtiden (2019) vil blive et nyt kraftcenter, en udviklingsplatform for kreativt erhverv og kultur - Den Ny Maltfabrik.

Læs mere på: www.granselos.dk
Se også OFFTrack2017-projekt: Satellitkøkkenet