Fra grums til gourmet


Gastronomi
26.10.2016: Aarhus / Dome of Vision

“Fra Grums til Gourmet” handler om at få etableret den første produktion af østershattesvampe, dyrket på kaffegrums fra byens cafeer og restauranter. Det betyder, at både borgere og restauranter kan købe dels svampe i løsvægt, samt gro selv kits. Man kan således dyrke sine egne svampe på sit eget kaffegrums. 

Den overordnede mission for projektet er, at udvikle, teste, og udbrede kendskabet til de indbyggede teknologier og muligheder som svampe rummer. Visionen er således at understøtte en udvikling af flere grønne virksomheder og projekter i Danmark, der fokuserer på at minimere affaldsmængder, og få mest muligt ud af de ressourcer der omgiver os, samt at understøtte bevægelsen mod sundere økosystemer.

Vores vision for byudvikling er som den overordnede vision, at udnytte de biologiske ressourcer vi i dag smider ud og brænder af. Vi vil skabe små lukkede loops i byen, og give et bud på hvordan urbant landbrug kan udvikle sig i fremtiden.

Læs mere på: www.facebook.com/klimaambassaden/