vink aarhus

Kreative Iværksættere

VINK Aarhus er en eksisterende kulturblog, der formidler kritisk oplevelsesjournalistik igennem beskrivende og spændende ord samt smukke velovervejede billeder i indlæggene. Vi fokuserer på Aarhus’ undergrundsmiljø og skriver både om musik, kunst, litteratur, mad, arkitektur og kulturelle initiativer. Vores mission er at styrke den aarhusianske undergrundskultur og at få aarhusianerne til at tage del i og stilling til kulturen i Aarhus.

Vi har på VINK nogle værdier, vi altid har in mente i forhold til, dét vi vil opnå med bloggen:
Vi vil styrke undergrundskulturen, vise en mangfoldig og alsidig by, bekæmpe fordomme, støtte ildsjælene og inddrage aarhusianerne i kulturen.

VINK er en del af OFF Tracks mentorordning, hvor Frontløberne har faciliteret et mentorforløb for VINK i virksomheden Culture Works. Her vil VINK få sparring til at udvikle deres koncept på flere forskellige parametre.

Læs mere på: www.vinkaarhus.dk